Partners

O’Kontreir zoekt voor elke voorstelling naar partners die rond het thema van de voorstelling actief zijn. Zij helpen ons om ons onderwerp in de diepte te doorgronden zodat onze voorstellingen nooit aan de oppervlakte blijven hangen. Daarnaast adviseren ze ons bij het uitwerken van een natraject of bieden ze zelf omkaderende workshopsen/of activiteiten aan. Zo werkt ieder vanuit zijn eigen kracht mee aan een artistiek én educatief project dat echt impact heeft.

Grensgevallen – Sensoa
Sex Thing – Child Focus
Trip – De Sleutel
Het Schaap van Vlaanderen – School zonder Racisme
De Pest! aan mij – Leefsleutels


Sensoa wil de seksuele gezondheid in Vlaanderen en Brussel bevorderen. Ze focussen hierbij op kwetsbare groepen, culturele diversiteit en seksuele rechten. Dit doen ze door onderzoek, beleidsondersteuning en vorming.  

Toen we op het idee kwamen om een voorstelling te maken rond seksualiteit & grenzen, was Sensoa hierover dadelijk enthousiast. Hun vlaggensysteem vormt de ruggengraat van de voorstelling en de basis voor de lesmap die zij voor ons ontwikkelden. De vormingen rond het vlaggensysteem vormen dan ook de ideale aanvulling op ‘Grensgevallen’ om nog diepgaander op de thematiek te werken.  

Meer info?
https://www.sensoa.be/vlaggensysteem-hoe-reageren-op-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag

Terug naar boven


Child Focus wil seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren aanpakken en voorkomen. Preventie en informatie over het relatief nieuwe fenomeen van uit de hand gelopen sexting is daar een belangrijk onderdeel van. 

De algemene insteek hierbij is dat sexting een normaal onderdeel vormt van de seksuele ontwikkeling van jongeren. De situatie wordt pas problematisch bij ‘secundaire’ sexting of wanneer een jongeren zich onder druk gezet voelen om seksueel getinte beelden te maken. 

Child Focus vroeg ons om een voorstelling te maken rond veilig internetgebruik voor jongeren. Uit gesprekken met hun consulenten bleek al snel dat sexting het meest relevante onderwerp binnen dit domein zou zijn. Ze hielpen ons het onderwerp uit te diepen en organiseerden focusgesprekken met jongeren zodat we helemaal konden onderduiken in hun leefwereld. Daarnaast zorgde Child Focus ook voor financiële ondersteuning van onze voorstelling.

 Momenteel werkt Child Focus aan nieuwe tools voor scholen en jongeren op drie niveaus. 

  • Ondersteunen van scholen bij het ontwikkelen van een sexting beleid.
  • Lespakketten en vormingen om jongeren bewust te maken van de impact van het ongevraagd doorsturen van seksueel getinte beelden en hun verantwoordelijkheid daarin.
  • Een sociale media tool die jongeren weerbaar helpt reageren wanneer ze zich onder druk gezet voelen om seksueel getinte beelden te maken en door te sturen.

Meer info?
http://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten

Terug naar boven

 


trip_tekstTRIP verwerkings lessen

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Voor we begonnen met het schrijven van Trip, hadden we een aantal gesprekken met medewerkers van De Sleutel. Zij vertelden ons concrete cases en gaven een aantal essentiële thema’s mee die zeker niet in een preventieve voorstelling mogen ontbreken. Tijdens de verschillende fases van het maakproces koppelden we terug naar hen voor feedback.

De verwerkingslessen bij Trip zijn gemaakt door hun dienst preventie. De map is gebaseerd op hun succesvolle lespakket ‘Unplugged’. Dit pakket is ideaal om in de les verder rond de thematiek te werken.

Daarnaast geeft De Sleutel ook training aan leerkrachten om op een creatieve manier rond drugs te werken in de klas.

Meer info?
http://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/secundair/didactischmateriaal

http://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/secundair/training-en-projectdagen/leerkrachten

Terug naar boven

 

schaap van vlaanderenszr

School Zonder Racisme werkt met jongeren in een positief project aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming via de methodiek van het ervaringsgericht leren.

We leerden School zonder Racisme kennen toen ze naar één van onze voorstellingen kwamen kijken. Al snel bleken we op dezelfde golflengte te zitten. Hun vorming ‘Oogkleppen af!’ rond  vooroordelen en stereotypen bleek bovendien naadloos aan te sluiten bij onze voorstelling. We raden die dan ook ten zeerste aan als voorbereiding op ‘Het Schaap van Vlaanderen’.
http://www.schoolzonderracisme.be/nieuws/nieuwe-vorming-2e-en-3e-graad-oogkleppen-af

Bij School zonder Racisme kan u verder terecht voor:

VORMINGEN:
School Zonder Racisme heeft in de loop der jaren een pedagogisch aanbod uitgewerkt voor zowel het basis-, secundair onderwijs, hogescholen als voor leerkrachten.
http://www.schoolzonderracisme.be/ons-aanbod

TRAJECTEN:
School Zonder Racisme motiveert en ondersteunt scholen bij procesmatige diversiteitsprojecten als opstap naar burgerzin. Ze helpen hen bij het uitwerken van een traject waar de nadruk ligt op ontmoeting en dialoog met nieuwkomers en mensen uit etnisch-culturele minderheden.
http://www.schoolzonderracisme.be/trajecten

Terug naar boven

Visual

Op basis van onderzoek en jarenlange kennis en ervaring biedt Pimento een grote diversiteit aan werk- en spelvormen, waardoor kinderen en jongeren zichzelf en anderen beter leren kennen, inschatten en waarderen. Ze doorbreken stereotypes, taboes en grenzen.

Toen we ‘De Pest! aan mij’ begonnen te spelen, merkten we dat er een grote vraag was bij veel leerkrachten naar verdere ondersteuning om ook na de voorstelling en de nabespreking langdurig rond pesten te blijven werken. Ook wij zijn van mening dat ‘De Pest! aan mij’ idealiter ingebed wordt in een breed en blijvend traject.

Na wat rondzoeken kwamen we bij Pimento terecht. Zij kwamen naar de voorstelling kijken en we waren aangenaam verrast dat de verschillende aspecten die in de voorstelling aan bod komen naadloos bleken aan te sluiten bij de invalshoeken en werkvormen die zij hanteren voor jongeren én begeleiders.

Omdat er een grote veelheid aan situaties en bijhorende vormingsvragen bestaat, kozen we er niet voor om één specifieke vorming aan te bevelen. We raden u wel aan om hen te contacteren en de specifieke problemen die u ondervindt met hen te bespreken zodat zij u de meest geschikte vorming kunnen voorstellen.

Pimento lijkt ons de ideale partner om na de voorstelling op een duurzame manier rond pesten te blijven werken.

Terug naar boven