Een interculturele comedy battle op het scherpst van de snee

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komen culturen elkaar tegen. En hoe!

De één gaat door zijn dak van een tekeningetje, voor de ander volstaat een stukje stof om moord en brand te schreeuwen. Want Jan met de pet en Fatima met de hoofddoek: het is geen gemakkelijk huwelijk. Terwijl: gewoon respectvol samenleven; hoe moeilijk kan dat zijn?

Comedians Youssef El Mousaoui en Frank Van Erum willen met de voorstelling ‘Het Schaap van Vlaanderen’ een uitwisseling op gang brengen.

Daarbij kiezen ze de scholen als vertrekpunt. Want meer dan vijftig jaar na de komst van de eerste Marokkaanse en Turkse migranten leven ‘oude’ en ‘nieuwe’ Vlamingen nog steeds eerder naast dan met elkaar. Maar op school komen leerlingen met uiteenlopende origine samen. 

OVER DE VOORSTELLING

Frank en Youssef gaan live en ongecensureerd de confrontatie aan. Vooroordelen, politieke correctheid, zwarte piet, halal slachten, asielbeleid, homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting, de rol van de vrouw en de hoofddoek,… Alle brandend actuele thema’s passeren de revue.

Clichés vliegen over en weer, maar worden telkens weer ontkracht. Elke sketch is opgebouwd vanuit een duidelijke invalshoek die vragen opwerpt en daarbij de ‘makkelijke’ antwoorden uit de weg gaat. Gevoeligheden worden niet vermeden maar net op een confronterende manier op tafel gelegd. Humor houdt een spiegel voor, zet aan het denken en functioneert zo als breekijzer om vastgeroeste ideeën los te wrikken. Frank en Youssef dagen het publiek voortdurend uit en betrekken hen actief bij de voorstelling.

Leidt dit alles tot een compromis à la belge? Of maakt een geniepige interculturele bom hen alsnog tot martelaren van de multiculturele samenleving?

FOTO's
LESMAP

Om het in voetbaltermen te zeggen: aan een prachtige voorzet die niemand binnenkopt, heb je niets. Er is dan ook een cruciale rol weggelegd voor u als begeleider.

Om u hierbij te helpen, krijgt u een gedetailleerd uitgewerkte lesmap ter beschikking die verschillende mogelijkheden aanreikt om de voorstelling voor te bereiden en te verwerken.

Voor de voorstelling diepen de jongeren in groepjes een aantal thema’s uit en informeren elkaar over wat ze gevonden hebben.

Tijdens de nabespreking ligt de nadruk op debat en uitwisseling van ideeën. Bedoeling is dan niet zozeer om inhoudelijk bij te leren, wel om te ervaren, te discussiëren en elkaars standpunten te gaan begrijpen.

De lesmap bevat ook een reader met relevante artikels, links naar humoristische en confronterende filmpjes en andere hulpmiddelen om de aangereikte thema’s verder uit te diepen.

Mits een goede omkadering is dit project dan ook geschikt voor leerlingen uit het 4de, 5de en 6de jaar ASO, TSO, BSO en KSO.

IN samenwerking met School zonder Racisme

Jongeren groeien op in een kleurrijke wereld met een grote etnische, culturele, religieuze en sociale diversiteit. In de vorming van hun kijk op die wereld neemt het onderwijs een belangrijke plaats in. Daarom is dit het speelveld waar ‘School zonder Racisme‘ met kwaliteitsvolle ondersteuning een meerwaarde bieden.

Kennis, ontmoeting, beleving en actie zijn de hefbomen in de vorming van jongeren tot wereldburgers. De wereld leren kennen en begrijpen, door ervaringen en rechtstreekse contacten proeven van een boeiende verscheidenheid, en de competenties verwerven om er een betere leefplek van te maken.

Daar werken we aan in een netwerk van scholen en leerkrachten, waarbij we de evoluties binnen de onderwijswereld en in de wereld rondom ons op de voet volgen. Bij voorkeur werken we met jongeren in een procesmatig traject van langere duur ingepland in een vakoverschrijdende en duidelijke leerlijn.

 

OVER DE MAKERS

Youssef El Mousaoui (comedian) werd in 2007 uitgeroepen tot eerste allochtone stand up comedian van Vlaanderen. Maar dat is niet zijn enige verdienste: hij is ook grappig. Sindsdien maakt hij al vier shows lang naast de straten ook de Vlaamse podia onveilig. Dat hij door meerdere toeschouwers na de film ‘Los’ werd aangewezen als één van de aanstokers van rellen op de Turnhoutse Baan in Borgerhout, maakt van hem de ideale vertegenwoordiger van de allochtone gemeenschap.

Frank Van Erum (comedian) had als inwoner van het landelijke Moerbeke Waas buiten zijn Thuis-collega Mo nog nooit een Marokkaan van dichtbij gezien. Maar toen zijn Gino Sancti spitsbroeder Han Coucke na 13 jaar komische samenwerking solo de racistische toer opging, besloot Frank zich te verdiepen in de multiculturele samenleving. Aanvankelijk leverde dit gepieker niet meer op dan hoofdpijn en gevleugelde uitspraken als: ik ben geen racist, maar… Tot de confrontatie met een échte moslim als Youssef daar verandering in bracht: het Vlaanderen van Frank zal multicultureel zijn. Of het zal niet zijn.

PRAKTISCH
  • Duur: 50 tot 60 min

  • Eerste voorstelling: 1.050 euro

  • Tweede voorstelling: 10% korting (zelfde plaats, zelfde dag)

  • Licht & geluidsinstallatie: inbegrepen indien niet aanwezig

  • Auteursrechten: niet inbegrepen

  • Verplaatsingskosten: 0,42/km

  • Vermelde prijzen zijn steeds exclusief 6% BTW

  • Publieksmaximum: 200 leerlingen