O’Kontreir wil tegendraads theater maken voor jongeren over maatschappelijk relevante thema’s. Met onze voorstellingen willen we hen aanmoedigen om kritisch te denken en zich een eigen mening te vormen.


O’Kontreir’ is in alle opzichten een theatergezelschap. Onze focus ligt dan ook op de inhoudelijke en artistieke kwaliteit van onze voorstellingen. Daarbij gaan we steeds op zoek naar nieuwe vormen, onverwachte invalshoeken en creatieve manieren om ons publiek écht aan te spreken en te betrekken. Ondanks de ernst van onze onderwerpen, is humor ons favoriete middel om dit te bereiken.

We willen gelaagd theater maken dat toch voor iedereen toegankelijk is. Onze voorstellingen richten zich tot jongeren met zeer diverse achtergronden. Of je nu wekelijks in het theater zit of er voor het eerst mee kennis maakt: we willen er steeds in slagen om jouw taal te spreken.

O’Kontreir wil het theater naar de jongeren brengen en niet de jongeren naar het theater. Ondanks het feit dat we geen subsidies krijgen, streven we naar een zo laag mogelijke kostprijs. Daarnaast kiezen we voor eenvoudige ensceneringen die op zeer diverse locaties tot hun recht komen. Om dit waar te maken investeren we volop in de kracht van onze teksten en de kwaliteit van onze acteurs.

We zoeken voor elke voorstelling naar samenwerkingsverbanden met non-profitorganisaties die rond het thema actief zijn. Zij helpen ons om ons onderwerp in de diepte te doorgronden zodat onze voorstellingen nooit aan de oppervlakte blijven hangen. Daarnaast adviseren ze ons bij het uitwerken van een natraject. Zo werkt ieder vanuit zijn eigen kracht mee aan een artistiek én educatief project dat echt impact heeft.