DURF zelfverwonding kaderen
en bespreekbaar maken
in productie - nu te boeken vanaf september 2024

Met het educatieve theaterproject ‘Fel Vel’ wil Theater O’Kontreir in nauwe samenwerking met TEJO secundaire scholen ondersteunen om het thema ‘zelfverwonding (automutilatie)’ te kaderen voor en bespreekbaar te maken met hun leerlingen. 

Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 14,68% van de 12 tot 18 jarigen zich bewust verwondde. Nochtans blijft het onderwerp nog steeds onder de radar. Dit maakt dat jongeren die het al erg moeilijk hebben verder in een negatieve spiraal terecht komen.

‘Fel Vel’ wil het stigma doorbreken door leerkrachten en jongeren inzicht te geven in wat zelfverwonding is, waar het vandaan komt en hoe ze er constructief op kunnen reageren. 

Jongeren die zichzelf verwonden willen we een hart onder de riem steken en via onze partner TEJO (Therapeuten voor Jongeren) toeleiden naar laagdrempelige, gratis psychische hulpverlening op maat. (www.tejo.be)

Om dit te bereiken, bestaat ‘Fel Vel’ uit drie onderdelen:

 • Een leerkrachtenvorming die informeert en handvaten biedt om aan preventie te doen en constructief te reageren op zelfbeschadigend gedrag. Daarnaast focussen we op omgaan met vooroordelen en stigma
 • Een theatervoorstelling voor jongeren die via inleving bijdraagt aan meer begrip van het fenomeen van ‘binnenuit’
 • Een lespakket voor jongeren om dit begrip te kaderen, verankeren en het onderwerp duurzaam bespreekbaar te maken. De leerkrachten maken kennis met het pakket en leren het te hanteren tijdens de leerkrachtenvorming
OVER DE VOORSTELLING

In ‘Fel Vel’ blikken acteurs Michèle en Jona terug op hun eigen jeugdverhaal. 

Michèle komt uit een schijnbaar perfect middenklasse gezin. Maar de relatie tussen haar ouders staat al jaren op springen. Op school voelt ze zich een buitenbeentje. Voor de buitenwereld lijkt alles perfect te lopen, maar in werkelijkheid isoleert ze zich steeds meer en krast ze om een uitlaatklep te vinden. 

Jona groeit op in armoede bij een drinkende vader die niet in staat is zijn zoons een thuis te bieden. Zijn opgekropte woede komt naar buiten in uitgaan, spijbelen, druggebruik en zelfverwonding. Het schrijven van slam poëtry en hiphop teksten geeft hem een constructieve uitlaatklep. Maar de hoop op een uitweg naar een ‘beter leven’ heeft hij al lang opgegeven.

Als ze elkaar ontmoeten, ontstaat al snel een band. Jona merkt Michèles impliciete roep om hulp op. Voor het eerst laat ze haar littekens aan iemand zien en vindt ze begrip voor haar situatie. Zelf houdt hij zijn verhaal verborgen voor haar. Maar op een dag staat ze onaangekondigd voor zijn deur. Na een felle confrontatie kan hij niet anders dan haar toelaten. 

We wisselen de scènes af met korte interviewfragmenten waarin Michèle en Jona vertellen over wat dit verhaal met hen gedaan heeft en hoe het hen gemaakt heeft tot wie ze nu zijn. Deze diepte interviews vormen ook het hart van het educatief pakket. 

Ondanks het stevige verhaal en de zware thema’s, maakt de fragiele, integere band tussen Jona en Michèle van het stuk een pleidooi voor zachtheid, warmte en nabijheid als medicijn tegen een vaak kille wereld waarin het moeilijk volwassen worden is. 

EEn leerkrachtenvorming

Met de leerkrachtenvorming willen we een concrete tool bieden om rond dit gevoelige en complexe thema te werken.

De vorming zal bestaan uit:

Informatie over wat zelfverwonding juist is, hoe het ontstaat, zich ontwikkelt en verspreidt

Concrete do’s en dont’s voor preventie op klasniveau:
Hoe voer je een groepsgesprek? Welke informatie kan je daarbij wel en beter niet geven? Hoe ga je om met  negatieve vooroordelen of stigma?

Concrete do’s en dont’s voor individuele gesprekken:
Hoe reageer je op een leerling die zichzelf verwondt? Waar hou je rekening mee om een veilige omgeving te creëren? Hoe reageer je op jongeren die dichtklappen? Hoe stel je privacy en de vertrouwensrelatie veilig?

Duur: 4u
Deelnemers: 10 à 15 deelnemers die de voorstelling ook zullen nabespreken
Docent: psychologe en ervaringsdeskundige Ann Callebert.

EEN lespakket

We kiezen er voor om de naverwerking te laten doen door de leerkrachten in klascontext. De kleine, vertrouwde groep creëert een veiliger klimaat. Bovendien heeft de voorstelling dan tijd gehad om ‘in te zinken’. U krijgt de kans om de vertrouwensrelatie met uw leerlingen te versterken. En na afloop kan u een duuzaam aanspreekpunt blijven voor uw leerlingen.

We geloven in de kracht van open werkvormen die gesprek en uitwisseling van ideeën en standpunten stimuleren. U kan uit een set van diverse activiteiten en werkvormen diegene kiezen die ze het best vinden aansluiten bij uw specifieke klasgroep. We kiezen er voor om de activiteiten te laten vertrekken bij het (fictieve) verhaal van de voorstelling om ze dan steeds meer open te trekken naar hoe het thema leeft in de klasgroep in kwestie.

U kan hierdoor, afhankelijk van uw inschatting van de groep, vrij kiezen hoe ‘persoonlijk’ ze de nabespreking maken. Daarnaast voorzien we telkens een mix van ‘klassieke’ en ‘creatieve’ werkvormen. Ook daaruit kan u een keuze maken in functie van waar u zich zelf comfortabel bij voelt en hoe u de groep in kwestie inschat.

 

in nauwe samenwerking met tejo

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. 

De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.

Naast hulpverlening wil TEJO zich verder toespitsen op preventie. Daarbij wil het een HOU-VAST beweging zijn die mee haar schouders zet onder de uitbouw van verbindende initiatieven die jongeren ondersteunen en aanmoedigen in hun persoonlijke groei. 

Deze werking en visie maakt van TEJO de gedroomde partner voor ‘Fel Vel’. We waren dan ook erg gelukkig toen hun raad van bestuur besloot om op onze vraag tot samenwerking in te gaan. Meer zelfs: ‘Fel Vel’ werd uitgekozen als één van de vier pilootprojecten voor de HOU-VAST projecten voor 2023-2024. Voor elk van deze projecten is binnen TEJO een werkgroep opgericht.

De werkgroep ‘Fel Vel’ zal inhoudelijk advies geven bij het maken van de voorstelling en ons begeleiden bij het uitwerken van de leerkrachtenvorming en het educatief pakket.

 

OVER DE MAKERS

Michèle Even behaalde haar master in de ‘Dramatische Kunst’ aan het Ritcs. Nadien focuste ze zich op theater bij gezelschappen als Abattoir Fermé, Laika, Navigators, Tieret en dOFt. Als danser en performer tourde ze met de gerenommeerde Italiaanse regisseur Romeo Castellucci door heel Europa. Met haar eigen gezelschap tg bARSt maakte ze de solo voorstelling ‘Emily, such fun…’
Michèle heeft ook een grote affiniteit met jongeren. Zo werkte ze als opvoeder met autistische kinderen en volgt ze een opleiding tot dramatherapeute. Voor O’Kontreir speelt ze ook de producties ‘Grensgevallen’ en ‘De Pest! aan mij’.

Jonathan Lambrechts ontwikkelde zich als speler binnen diverse amateurgezelschappen en aan de ‘Academie voor Spel en Theater Antwerpen’. Verder volgde hij bij het NTGent een masterclass onder begeleiding van oa Luc Perceval, Ted Stoffer en Peter Verhelst. Naast dragende rollen in diverse masterfilms was hij oa te zien in Dertigers, Thuis en Familie. Op het theater is hij  te zien in de komedie ‘We gaan deur!’, een productie in regie van Nyira Hens & Bruno Vanden Broecke onder de vleugels van ‘Trappelend Talent’. 
Ook Jonathan heeft een hart voor jongeren: bij Encora Antwerpen volgde hij een 2-jarige opleiding ‘Orthopedagogie’ als opvoeder in de jeugd- en gehandicaptenzorg.

Mattias De Paep is schrijver/regisseur voor theater. Hij behaalde een ‘Master Audiovisuele Kunst’ aan Sint Lukas Brussel. Samen met Frank Van Erum richtte hij Theater O’Kontreir op. Met de jongerenvoorstellingen ‘Trip’, ‘Het Schaap van Vlaanderen’, ‘De Pest! aan mij’, ‘Grensgevallen’ en ‘Sex Thing’ groeide dit jonge gezelschap in enkele jaren tijd uit tot een referentie voor educatief theater in Vlaanderen. Met ‘#VU’, de franstalige versie van ‘Sex Thing’ won hij in 2018 de ‘Coup de foudre de la presse’ op het Theaterfestival van Huy en kreeg hij in 2019 de ‘Prix Maeterlinck’ voor de beste jeugdvoorstelling van het seizoen. Mattias stond ook mee aan de wieg van ’tg bARSt’ waar hij ‘Emily, such fun…’ schreef en regisseerde in co-productie met ‘Theater Arsenaal’. Als freelance schrijver/regisseur werkte hij voor oa Kunst Z en het Conservatorium Antwerpen.

première

‘Fel Vel’ is momenteel nog in prouctie en gaat in première op 16 mei 2024 in Schouwburg Luchtbal in Antwerpen. U kan er bij zijn door u hier gratis in te schrijven

De voorstelling en leerkrachtenworkshop zijn te boeken in heel Vlaanderen vanaf schooljaar 2024 – 2025.

PRAKTISCH
 • Duur: 50 min
 • Eerste voorstelling: 1.050 euro
 • Tweede voorstelling: 10% korting (zelfde plaats, zelfde dag)
 • Licht & geluidsinstallatie: inbegrepen indien niet aanwezig
 • Auteursrechten: niet inbegrepen
 • Leerkrachtenvorming: 4u – 400 euro
 • Verplaatsingskosten: 0,42/km
 • Vermelde prijzen zijn steeds exclusief 6% BTW
 • Publieksmaximum: 200 leerlingen
met de steun van

De tax shelter maatregel van de Belgische overheid